1950’li yılların başında, İzmir’li 50 dolayında işadamı, İzmir’de eksikliği hissedilen yabancı dille eğitim yapan yatılı bir okulu şehirlerine kazandırmak amacı ile biraraya geldiler. Arayışlar sonunda, Edmond Giraud’nun Bornova’ya 2 km uzaklıktaki 220 dönümlük çam ağaçları ile kaplı arazisini bu amaç için uygun buldular. Görüşmeler sonunda Edmond Giraud, arazisini içindeki tarihi köşkü ve güvercinliğiyle birlikte, bir okul yapılması koşuluyla, 26/3/1953 tarihinde sembolik bir bedelle Ege Koleji T.A.Ş.’e devretti ve kendisi de şirket ortağı oldu. Arazi üzerine, zengin bitki örtüsü korunarak derslikler, yatakhaneler, yemekhane ve konferans salonu inşa edildi. Böylece, 1953-54 öğretim yılında “Özel Ege Koleji” eğitim ve öğretime başladı. Okula ilk yıl 38 yatılı erkek öğrenci alındı.

1955 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’nca yurt çapında yabancı dille öğretim yapacak olan Maarif Kolejleri’nin kurulması kararlaştırılınca, İzmir’deki Maarif Koleji için uygun nitelikte bir yer aranmaya başlandı. Zamanın Başbakanı Adnan Menderes ve Milli Eğitim Bakanı Celal Yardımcı’nın, Ege Üniversitesi’nin temelini atmak üzere Bornova’ya geldiklerinde ziyaret ettikleri Özel Ege Koleji, Adnan Menderes’in tercihleri doğrultusunda İzmir Koleji için uygun görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı Ege Koleji’ni satın aldı ve Özel Ege Koleji, İzmir Koleji’ne dönüştürülmüş oldu.
Okulumuz, Eskişehir, İstanbul/Kadıköy, Konya, Samsun ve Diyarbakır Kolejleri ile birlikte Türkiye’nin ilk altı Maarif Koleji’nden biridir ve 8 Ekim 1955’de öğretime başlayan Eskişehir Kolejinden iki hafta sonra, 22 Ekim 1955’de öğretime başlayarak 2.sırayı almıştır.

İlk yıllarında sadece yatılı erkek öğrenci kabul eden İzmir Koleji, 1964-65 öğretim yılından itibaren Orta Öğretim Genel Müdürlüğü kararı ile karma öğretime başladı. Aynı yıldan başlamak üzere gündüzlü kız ve erkek öğrenciler de okula kabul edilmeye başlandı.

1975 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı kararı gereğince yurt çapındaki Maarif Kolejlerinin adlarının “Anadolu Lisesi” ne dönüştürülmesi üzerine, okulumuzun adı “İzmir Anadolu Lisesi” olarak değiştirildi.

1976-77 öğretim yılında ise bu ad İzmir’de başka Anadolu Liseleri açılması üzerine “Bornova Anadolu Lisesi” olarak tekrar değiştirildi. 1979-80 öğretim yılı başıda, o yıla dek İnönü Lisesi binalarında öğretim gören Almanca Anadolu Lisesi öğrencileri de okulumuzda öğretime başladılar ve böylece okulumuz, İngilizce ve Almanca Bölümleri olmak üzere iki bölüme ayrıldı. Ve yine aynı dönemde, Almanca Bölümü’ndeki kız öğrencilerin bir kısmı yatılılığa kabul edildi. Bu durumda yatakhane kapasitelerinin dolmaya başlaması ile birlikte, aileleri İzmir içinde oturan yatılı öğrenciler gündüzlüye ayrıldı. Şu anda Bornova Anadolu Lisesi, yurdumuzun en büyük öğrenci kitlesine sahip Anadolu Lisesidir. 1997-98 öğretim yılından itibaren Fransızca bölümünü de açılmıştır. Böylece BAL, 3 yabancı dilde eğitim veren ilk ve tek Anadolu Lisesi olmuştur.