Üyelik Koşulları
BALEV | Bornova Anadolu Lisesi

Üyelik Koşulları

Üye olmak için gerekli şartlar:

  • 18 yaşını bitirmiş olmak,
  • Yasalarda bulunan kısıtlayıcı hükümleri taşımamak,

Vakıf üyeleri, vakıf senedinin 14. maddesinde oluşumu belirlenen vakıf genel kurulunun doğal üyesi olmakla birlikte, genel kurul toplantılarında istişarî mahiyette ve tavsiye niteliğinde görüş bildirebilirler.

Üyeliğe kabul veya redde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Üyelikten Çıkma

Üyeler yönetim kuruluna başvurarak istifa yoluyla çıkabileceği gibi, üye aidatını bir bütçe yılında ödemeyen, vakfın gayelerine uygun hareket etmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir. İhraç kararına vaki itirazlar Mütevelli Heyetine yapılır.